hoofdding website6.jpg

De bestellingen voor 2022 zijn afgerond! 

Samenaankoop 2022: de bestellingen zijn afgelopen!
 

Blijf op de hoogte van de volgende samenaankoop:

VOOR WIE?

Wildbeheereenheden, natuurverenigingen, imkerbonden, scholen, gemeentebesturen, landbouwers, … Bezit je of bewerk je gronden in Limburg? Dan kan je via het Regionaal Landschap in jouw buurt zaadgoed bestellen voor bloemrijke akkers en weiden. Dat is mooi voor het oog en goed voor onze inheemse fauna en flora. Door deze samenaankoop kunnen we een prima prijs/kwaliteit voorleggen. Het bestelde zaadgoed kan je afhalen bij jouw Regionaal Landschap.

 

Let op! De minimale te bestellen hoeveelheid per mengsel is 1 kg. Voor mengsel 4 "het Bijen-en vlinderbuffet" is dat 0,5 kg.

SOORTEN ZAADMENGSELS

We bieden acht soorten mengsels aan:

Bart Raemen (17) (Kopie).JPG
Mengsel 1

Biodiversiteitsmengsel

Dit eenjarig mengsel bevat 20 soorten met meer dan 60% aan bijenplanten. Er is zoveel mogelijk gekozen voor streekeigen en oude landbouwgewassen. 

€ 5,70

prijs per kg (incl. BTW)

Mengsel 4.jpg
Mengsel 4

Bijen- en vlinderbuffet

Dit zeer kleurrijk en uitbundig mengsel met één- en meerjarige soorten is ideaal voor publieke ruimtes.

€ 38

prijs per kg (incl. BTW)

Mengsel 7 web.jpg
Mengsel 7

Bloemrijk mengsel voor najaarsinzaai en vroege bloei

Dit bloemrijke mengsel wordt in het najaar (september-oktober) ingezaaid waardoor de planten al vrij vroeg in het voorjaar kunnen bloeien

€ 23,90

prijs per kg (incl. BTW)

mengsel_2.JPG
Mengsel 2

Meerjarig kruidenrijk grasmengsel

Dit is een meerjarig mengsel, met twee samenstellingen: één voor de Kempen en één voor Haspengouw.

2a: € 14,50

2b: € 15,50

prijs per kg (incl. BTW)

M5_Boekweitakker Robert Guedens_Davy Noe
Mengsel 5

Boekweitmengsel

Het boekweitmengsel is een éénjarig mengsel dat 85% boekweit bevat. Boekweit is een echte bijenplant.

€ 2,20

prijs per kg (incl. BTW)

M3_Davy Noelmans (Kopie).jpg
Mengsel 3

Granenmengsel

Dit granenmengsel is éénjarig met boekweit, Japanse haver, zomertarwe en zomerrogge.

€ 2

prijs per kg (incl. BTW)

Mengsel 6_web.jpg
Mengsel 6

Brandenburgermengsel

Dit is een zeer kleurrijk en bloemenrijk mengsel met éénjarige en tweejarige soorten.

€ 10,70

prijs per kg (incl. BTW)

Meer info over de zaadmengsels vind je hier.
STREEKEIGEN én ONBEHANDELD

Al onze mengsels bestaan uit streekeigen soorten. De zaden werden NIET behandeld met een zaadbehandelingsmiddel.

Dit zijn chemische middelen die als een laagje om het zaad zitten. Deze stoffen kunnen bijvoorbeeld de functie hebben om schimmels te weren, insecten te weren of als extra voedingstoffen om plantengroei te stimuleren. Maar deze stoffen komen dan ook in de bodem, oppervlaktewater en de planten zelf terecht wat nefast kan zijn voor het bodemleven en bloembezoekende insecten.

Door de grote hoeveelheden die we bestellen kunnen we helaas geen uitsluitend biologisch gecertificeerde zaden aanbieden.

WAAROM EEN BLOEMENAKKER AANLEGGEN?

Kleine en grote dieren zijn altijd op zoek naar voedsel en schuilplaatsen, maar die zijn steeds moeilijker te vinden. Het aanbod aan stuifmeel en nectar is te klein en niet gevarieerd. In de winter vinden akkervogels en wildsoorten weinig voedsel en in de zomer is het insectenaanbod voor de akkervogels beperkt. Daarom besloten de drie Regionale Landschappen in Limburg zaadmengsels samen te stellen en te verspreiden zodat deze dieren meer kansen krijgen om te overleven.

 
WELKE DIEREN GEBRUIKEN DEZE BLOEMENAKKERS?

De bloemen en kruiden trekken vlinders, bijen en hommels aan die zich tegoed doen aan de nectar. Tal van vogelsoorten profiteren van de zaden en de insecten. Grondbroeders, zoals de patrijs, kunnen er hun jongen in groot brengen. Ze krijgen een groot insectenbuffet voorgeschoteld en kunnen er schuilen bij koud en nat voorjaarsweer.

 

Maar ook roofvogels zie je boven deze akkers en weilanden vliegen, op zoek naar muizen. Andere kleine zoogdieren zoals hazen en konijnen schuilen in de akkers en gaan op zoek naar knollen en bladeren. Zelfs reeën kom je er tegen. Door de akkers in te zaaien met een lage zaaidichtheid krijgen ook natuurlijke akkerkruiden de kans om te kiemen. Zo dragen ze bij aan de plantendiversiteit in de akkers.

 

 

Limburgzaait is een initiatief van de Limburgse regionale landschappen