top of page

Subsidies

Erkende wildbeheereenheden kunnen via het Agentschap voor Natuur en Bos subsidies krijgen voor het inzaaien van landbouwgronden of akkerranden met kruidenmengsels. Het aanvraagformulier en de criteria vind je hier.

Landbouwers kunnen via de VLM subsidies ontvangen via een beheerovereenkomst. Dit kan een beheerovereenkomst zijn voor de aanleg en het onderhoud van een gemengde grasstrook of bloemenstrook, maar ook voor graslandbeheer of faunavoedselgewas. Meer info vind je hier.

bottom of page