Mengsel 1: Biodiversiteitsmengsel
Bart Raemen (17) (Kopie).JPG

Dit eenjarig mengsel bevat 20 soorten met meer dan 60% aan bijenplanten. Er werd gekozen voor zoveel mogelijk streekeigen en oude landbouwgewassen. Het zaadmengsel bevat volgende soorten in afnemende hoeveelheid: zomertarwe, zomerrogge, boekweit, vlas, haver, phacelia, kleine zonnebloem, gele lupine, koolraap, korenbloem, radijs, bernagie, koolzaad, rode klaver, witte klaver, gele mosterd, witte honingklaver, cosmea, voederwikke en bladrammenas.

 

Het mengsel bloeit van de zomer tot laat in de herfst, met een rijk insectenleven tot gevolg. De zaaddragende planten zorgen voor een rijk aanbod van voedsel en dekking voor akkervogels en wild

 

Zaaidichtheid: 30 kg/ha

Prijs per kg incl. BTW: € 5,70 

Mengsel 2: Meerjarig kruidenrijk grasmengsel
 

De grassen in dit mengsel bevatten een laag fructaangehalte. Hierdoor is het mengsel geschikt voor het inzaaien van paardenweides. De kruiden worden gesmaakt door paarden. Maar ook solitaire bijen, patrijzen, akkervogels en zoogdieren voelen zich thuis in deze weilanden. Dit is een meerjarig mengsel (hoeft dus niet ieder jaar opnieuw ingezaaid te worden).

 

Omwille van een andere bodemgesteldheid in de Kempen versus Haspengouw is de samenstelling van dit mengsel anders:

Mengsel 2a (Kempen): rood zwenkgras, gewoon struisgras, reukgras, veldbeemdgras, timoteegras, wilde peen, wilde chicorei, vogelwikke, duizendblad, brunel,  biggekruid, knoopkruid, margriet, smalle weegbree, luzerne, gewone rolklaver, rode klaver en muskuskaasjeskruid.

Prijs per kg incl. BTW: € 15,50

Mengsel 2b (Haspengouw): rood zwenkgras, veldbeemdgras, reukgras, timoteegras, gewone glanshaver, kropaar, wilde peen, margriet, wilde chicorei, rode klaver, vogelwikke, duizendblad, groot streepzaad, gewoon biggenkruid, knoopkruid, smalle weegbree, gewone rolklaver. 

Prijs per kg incl. BTW: € 14,50

 

Zaaidichtheid: 15 kg/ha

mengsel_2.JPG
Mengsel 3: Granenmengsel
 
Paard_WitBruin.png
VLM.png
M3_Davy Noelmans (Kopie).jpg
VLM.png

Dit granenmengsel is éénjarig met boekweit, Japanse haver, zomertarwe en zomerrogge. Vlas fleurt de akker helemaal op en zorgt een extraatje voor akkervogels in de winter. Korenbloem en klaproos brengen kleur in de graanakkers en trekken heel wat insecten aan. Ook de bloemen van boekweit trekken heel wat bijen en vlinders aan. De zaden zijn geliefd bij o.a. fazant, patrijs en ree.

 

Zaaidichtheid: 125 kg/ha

Prijs per kg incl. BTW: € 2

Mengsel 4: Bijen- en vlinderbuffet voor de publieke ruimte 
Mengsel 4.jpg

Dit is een zeer kleurrijk en uitbundig bloemenmengsel met éénjarige en meerjarige soorten. Het mengsel bevat zowel lage als hoge planten en heeft volgende samenstelling in afnemende hoeveelheden: kleine zonnebloem, lupine, vlas, goudsbloem, echte kamille, gewone margriet, muskuskaasjeskruid, korenbloem, wilde marjolein, phacelia, gele ganzenbloem, middelste teunisbloem, slangenkruid, grote klaproos, driekleurig viooltje, wilde chicorei, grote kaardenbol, cosmos, gewone rolklaver, verbena bonariensis.

 

Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied van deze soorten beperkt is, is dit mengsel uitsluitend bedoeld voor het gebruik in parken, tuinen, pleintjes, rotondes en binnen de bebouwde kom. Dit mengsel valt bijzonder in de smaak bij bijen, vlinders en vogels. Niet combineren met grassen.

Zaaidichtheid: 15 gram/10 m²

Prijs per kg incl. BTW: € 38

 
Mengsel 5: Boekweitmengsel
 
M5_Boekweitakker Robert Guedens_Davy Noe
VLM.png

Het boekweitmengsel is een éénjarig mengsel en bestaat voor 85% uit boekweit.  Boekweit is een echte bijenplant. De bloei begint in een jong stadium, soms al na zes weken, en gaat dan vijfentwintig tot dertig dagen door.

Het zaad is zeer geliefd bij vogels. Boekweit is een gewas van de arme gronden. Op vruchtbare grond groeit de plant zeer weelderig en wordt het wel een meter hoog. Maar de zaadvorming vermindert dan en het gewas kan plat gaan liggen. Natte en zware gronden zijn ongeschikt voor boekweit; het is daar alleen als groenbemesting te gebruiken. Verder zit er voor 10% Japanse haver in het mengsel. Dit is een groenbemester en is een belangrijk wintervoedselgewas voor akkervogels. Vlas, korenbloem en klaproos geven de akkers extra kleur en leveren bovendien voedsel aan bijen, vlinders en tal van andere insecten.

Zaaidichtheid 50 kg/ha

Prijs per kg incl. BTW: € 2,20

Mengsel 6: Brandenburgermengsel
 
Mengsel 6_web.jpg
VLM.png

Dit kleurrijke en bloemrijke mengsel bevat volgende éénjarige en tweejarige soorten in afnemende hoeveelheid: boekweit, phacelia, bernagie, bladrammenas, korenbloem, serradelle, gele mosterd,  gele ganzenbloem, grote klaproos, voederwikke, kleine zonnebloem, groot kaasjeskruid, cosmea. Het Brandenburgermengsel is goed gekend bij imkers: het is een echt bijenmengsel.

 

Zaaidichtheid: 10 kg/ha

Prijs per kg incl. BTW: € 10,70

Mengsel 7: Bloemrijk mengsel voor najaarsinzaai en vroege bloei
Mengsel 7 web.jpg
VLM.png

Dit bloemrijke mengsel wordt in het najaar (september-oktober) ingezaaid waardoor de planten al vrij vroeg in het voorjaar kunnen bloeien. Een voordeel van zaaien in het najaar is dat je minder last hebt van éénjarig onkruid.

 

Soorten als melde en perzikkruid kiemen in het voorjaar op losgemaakte grond. Door in het najaar te zaaien is de grond gedurende de winter al een beetje tot rust gekomen en zullen de éénjarige onkruiden dus minder massaal kiemen. Let op: najaarsinzaai kan alleen met mengsels die geen vorstgevoelige soorten, zoals bijvoorbeeld boekweit, bevatten. Dit éénjarige zaaimengsel is zeer kleurrijk met een mozaïek van blauwe, rode, gele, witte, roze en paarse bloemen: luzerne, korenbloem, grote klaproos, raapzaad,  zwarte mosterd, echte kamille incarnaatklaver, vogelwikke en esparcette.  Bijen en andere insecten zullen door dit mengsel aangetrokken worden. Vogels kunnen er zowel voedsel als een schuil- en broedplaats vinden

 

Zaaidichtheid: 11 kg/ha

Prijs per kg incl. BTW: € 23,90