top of page

De Zaadmengsels

Anker - mengsel 1
mengsel_1.JPG

Dit mengsel bestaat voor 55% uit grassen en bevat dus 45% kruiden waardoor ook solitaire bijen, patrijzen, akkervogels en zoogdieren zich thuis voelen in deze kruidenrijke weilanden. Dit is een meerjarig mengsel (hoeft dus niet ieder jaar opnieuw ingezaaid te worden). Het mengsel heeft volgende samenstelling in afnemende hoeveelheden: rood zwenkgras, gewoon struisgras, veldbeemdgras, reukgras, rode klaver, gewone rolklaver, witte klaver, luzerne, voederwikke, hopklaver, korenbloem, smalle weegbree, gewone margriet, wilde peen.

Zaaidichtheid: 11 kg/ha

Prijs per kg incl. BTW: € 11,00

VLM.png

Naam mengsel in functie van de beheerovereenkomsten VLM: meerjarig graskruidenmengsel.

Anker - mengsel 2
Mengsel  2.JPG
FAB.png
VLM.png

Naam mengsel in functie van de beheerovereenkomsten VLM: Meerjarig mengsel functionele agrobiodiversiteit (FAB)

Dit meerjarige mengsel bevat uitsluitend kruiden, trekt veel (wilde) bijen en vlinders aan en zorgt voor een goede bodemstructuur. Nuttige insecten en andere diertjes worden aangetrokken waardoor schadelijke insectensoorten en ziektes in landbouwgewassen bestreden kunnen worden. Het mengsel heeft volgende samenstelling in afnemende hoeveelheden: voederwikke, rode klaver, pastinaak, bonte wikke, gewone rolklaver, dille, goudsbloem, gele ganzenbloem, bernagie, venkel, wilde peen, gewone margriet, grote klaproos, korenbloem, grote kaardenbol, duizendblad.

Zaaidichtheid: 16 kg/ha

Prijs per kg incl. BTW: € 10,50

 
Anker - mengsel 3
Mengsel 3.jpg
VLM.png

Naam mengsel in functie van de beheerovereenkomsten VLM: meerjarig mengsel van vlinderbloemigen

Naast de stikstofbinding leveren vlinderbloemigen een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de biodiversiteit. De bloeiende planten zijn zeer aantrekkelijk voor insecten vanwege de pollen en de nectar. Vlinderbloemigen produceren ook hoogwaardig eiwitrijk veevoer. Het mengsel heeft volgende samenstelling in afnemende hoeveelheden: rode klaver, witte klaver, luzerne, voederwikke, gewone rolklaver, duizendblad en wilde peen.

Zaaidichtheid: 18 kg/ha

Prijs per kg incl. BTW: € 8,50

 
Anker - mengsel 4
Mengsel 4.JPG
VLM.png

Naam mengsel in functie van de beheerovereenkomsten VLM: tweejarig bloemenmengsel

Dit tweejarig mengsel bevat 22 soorten met een groot assortiment aan bijenplanten. Het zaadmengsel bevat volgende soorten in afnemende hoeveelheid: triticale, rogge, zomerhaver, zonnebloem, huttentut, boekweit, mergstamkool, luzerne, bladrammenas, venkel, chicorei, knoopkruid, wilde peen, grote klaproos, korenbloem, hopklaver, gewone margriet, voederwikke, gewone rolklaver, rode klaver, duizendblad en grote kaardenbol.
 
Het mengsel bloeit van de zomer tot laat in de herfst, met een rijk insectenleven tot gevolg. De zaaddragende planten zorgen voor een rijk aanbod van voedsel en dekking voor akkervogels en wild.

Zaaidichtheid: 15 kg/ha

Voor landbouwers met een beheerovereenkomst

volstaat 7kg/ha.

Prijs per kg incl. BTW: € 8,00

 
Anker - mengsel 5
Mengsel 5.jpg
VLM.png

Naam mengsel in functie van de beheerovereenkomsten VLM: tweejarig bloemenmengsel voor zomertortel

De zomertortel voedt zich uitsluitend met zaden. Ze hebben een voorkeur voor korte, open en zadenrijke vegetaties met planten uit de kruis-, vlinderbloemigen- en papaverfamilie. Dit zaadmengsel bevat in afnemende hoeveelheden voederwikke, gewone rolklaver, hopklaver, gewone spurrie, rode klaver, huttentut en gewone duivenkervel.


Naast geschikt voedsel hebben ze ook een plek nodig om te broeden. Meidoorn, hazelaar, sleedoorn en vlier zijn de meest geliefde neststruiken. De aanwezigheid van bramen of klimop, die voor meer structuur en een betere bescherming zorgen, kunnen bijdragen aan de nestplaatskeuze. Een reden te meer om ook hagen, houtkanten of struiken te planten naast je bloemenakker.

Zaaidichtheid: 9 kg/ha

Prijs per kg incl. BTW: € 18,00

 
Anker - mengsel 6
Mengsel 6_web.jpg

Dit is geen mengsel dat in aanmerking komt voor een beheerovereenkomst met de VLM die afgesloten is vanaf het najaar 2022..

Dit kleurrijke en bloemrijke mengsel bevat volgende éénjarige en tweejarige soorten in afnemende hoeveelheid: boekweit, phacelia, bernagie, bladrammenas, korenbloem, gele mosterd, voederwikke, gele ganzenbloem, grote klaproos, kleine zonnebloem, cosmea en groot kaasjeskruid. Het Brandenburgermengsel is goed gekend bij imkers: het is een echt bijenmengsel. Bloei van het voorjaar tot laat in de herfst.

Zaaidichtheid: 10 kg/ha

Prijs per kg incl. BTW: € 10,00

Mengsel 7.jpg
VLM.png
Anker - mengsel 7

Dit éénjarige zaaimengsel is zeer kleurrijk met een mozaïek van blauwe, rode, gele, witte, roze en paarse bloemen: korenbloem, grote klaproos, raapzaad, zwart mosterd, luzerne, voederwikke, rode klaver, echte kamille en dille. Bijen en andere insecten zullen door dit mengsel aangetrokken worden. Vogels kunnen er zowel voedsel als een schuil- en broedplaats vinden

Zaaidichtheid: 10 kg/ha

Prijs per kg incl. BTW: € 13,00

 
 

Naam mengsel in functie van de beheerovereenkomsten VLM: eenjarig bloemenmengsel

Anker - mengsel 8
M3_Davy Noelmans (Kopie).jpg

Dit granenmengsel is éénjarig met zomertarwe, Japanse haver, rogge en boekweit. Voederwikke en zonnebloem zorgen voor kleur, maar ook voor extra zaadjes in de winter. Rode en witte klaver zorgen ervoor dat de bodem bedekt wordt en de onkruiddruk laag gehouden wordt. Bovendien trekken boekweit, voederwikke, zonnebloem en de klavers ook weer tal van insecten aan.

Zaaidichtheid: 115 kg/ha

Prijs per kg incl. BTW: € 2,50

 
 
VLM.png

Naam mengsel in functie van de beheerovereenkomsten VLM: zaadleverend gewas

Anker - mengsel 9
Mengsel 9.jpg
VLM.png

Naam mengsel in functie van de beheerovereenkomsten VLM: luzernemengsel

Dit mengsel bevat overwegend luzerne, met een bijmenging van gerst en rode klaver. Luzerne is een oud voedergewas. Het is meerjarig (3 tot 4 jaar), een uitstekede groenbemester en een geliefde bijenplant. De plant beschikt over een diep en krachtig ontwikkeld wortelsysteem dat tot 4,5 m diepte kan groeien en is daardoor goed droogteresistent. Velden met luzerne bieden nest- en foerageergelegenheid voor heel wat vogels en zoogdieren.

Zaaidichtheid: 40 kg/ha

Prijs per kg incl. BTW: € 5,00

 
 
bottom of page