© 2023 by Andrew Minucci. Proudly created with Wix.com
  Mengsel 1: Biodiversiteitsmengsel

  Dit eenjarig mengsel bevat 20 soorten met meer dan 60% aan bijenplanten. Er is zoveel mogelijk gekozen voor streekeigen en oude landbouwgewassen.

  Het zaadmengsel bevat volgende soorten in afnemende hoeveelheid: zomertarwe, zomerrogge, boekweit, vlas, haver, phacelia, kleine zonnebloem, gele lupine, koolraap, korenbloem, radijs, bernagie, koolzaad, rode klaver, witte klaver, gele mosterd, witte honingklaver, cosmea, voederwikke en bladrammenas. Het mengsel bloeit van de zomer tot laat in de herfst, met een rijk insectenleven tot gevolg. De zaaddragende planten zorgen voor een rijk aanbod van voedsel en dekking voor akkervogels en wild.

   

  Zaaidichtheid: 30 kg/ha

  Prijs per kg incl. BTW: € 5,70 

  Mengsel 2: Kruidenrijke gemengde grasstrook

  De grassen in dit mengsel bevatten een laag fructaangehalte. Hierdoor is het mengsel geschikt voor het inzaaien van paardenweides. De kruiden worden gesmaakt door paarden. Maar ook solitaire bijen, patrijzen, akkervogels en zoogdieren voelen zich thuis in deze weilanden. Dit meerjarig mengsel bestaat er in twee varianten:

  Mengsel 2a (Kempen): rood zwenkgras, gewoon struisgras, reukgras, veldbeemdgras, timoteegras, wilde peen, wilde chicorei, veldlathyrus, vogelwikke, duizendblad, brunel,  biggekruid, knoopkruid, margriet, smalle weegbree, luzerne, gewone rolklaver, rode klaver en muskuskaasjeskruid.

  Prijs per kg incl. BTW: € 15

  Mengsel 2b (Haspengouw): rood zwenkgras, veldbeemdgras, reukgras, timoteegras, beemdlangbloem, kropaar, wilde peen, margriet, wilde chicorei, rode klaver, veldlathyrus, vogelwikke, duizendblad, klein streepzaad, muskuskaasjeskruid, knoopkruid, smalle weegbree, gewone rolklaver. 

  Prijs per kg incl. BTW: € 12

   

  Zaaidichtheid: 15 kg/ha

   
  Mengsel 3: Granenmengsel
   

  Dit is een éénjarig granenmengsel met boekweit, Japanse haver, zomertarwe en zomerrogge. Vlas fleurt de akker helemaal op en zorgt voor een extraatje voor de akkervogels in de winter. Korenbloem en klaproos brengen kleur in de graanakkers en trekken heel wat insecten aan. Ook de bloemen van boekweit lokken heel wat bijen en vlinders. De zaden zijn geliefd bij o.a. fazant, patrijs en ree.

   

  Zaaidichtheid: 125 kg/ha

  Prijs per kg incl. BTW: € 2

  Mengsel 4: Bijen- en vlinderbuffet voor de publieke ruimte 

  Dit is een zeer kleurrijk en uitbundig bloemenmengsel met éénjarige en meerjarige soorten. Het mengsel bevat zowel lage als hoge planten en heeft volgende samenstelling in afnemende hoeveelheden: kleine zonnebloem, lupine, vlas, goudsbloem, korenbloem, roomse kamille, wilde chicorei, gele ganzenbloem, muskuskaasjeskruid, middelste teunisbloem, wilde marjolein, siertabak, gewone margriet, phacelia, slaapmutsje, slangenkruid, driekleurig viooltje, grote kaardenbol, juffertje-in-het-groen, cosmea, stijf ijzerhard.

  Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied van deze soorten beperkt is, is dit mengsel uitsluitend bedoeld voor het gebruik in parken, tuinen, pleintjes, rotondes en binnen de bebouwde kom. Dit mengsel valt bijzonder in de smaak bij bijen, vlinders en vogels. Niet combineren met grassen.

  Zaaidichtheid: 15 gram/10 m²

  Prijs per kg incl. BTW: € 38,50

   
  Mengsel 5: Boekweitmengsel
   

  Dit éénjarig mengsel bestaat voor 85% uit boekweit.  Boekweit is een echte bijenplant. De bloei begint in een jong stadium, soms al na zes weken en gaat dan vijfentwintig tot dertig dagen door. Het zaad is zeer geliefd bij vogels. Boekweit is een gewas van de arme gronden. Op vruchtbare grond groeit de plant zeer weelderig en wordt hij wel een meter hoog. Maar de zaadvorming vermindert dan en het gewas kan plat gaan liggen. Natte en zware gronden zijn ongeschikt voor boekweit; het is daar alleen als groenbemesting te gebruiken.

   

  Verder zit er voor 10% Japanse haver in het mengsel. Dit is een groenbemester en is een belangrijk wintervoedselgewas voor akkervogels. Vlas, korenbloem en klaproos geven de akkers extra kleur en leveren bovendien voedsel aan bijen, vlinders en tal van andere insecten.

  Zaaidichtheid 50 kg/ha

  Prijs per kg incl. BTW: € 2

  Mengsel 6: Brandenburgermengsel
   

  Dit kleurrijke en bloemrijke mengsel bevat volgende éénjarige en tweejarige soorten in afnemende hoeveelheid: boekweit, phacelia, bernagie, korenbloem, serradelle, bladrammenas, gele mosterd, gele ganzenbloem, zonnebloem, klaproos, dille, groot kaasjeskruid.

  Het Brandenburgermengsel is goed gekend bij imkers: het is een echt bijenmengsel.

   

  Zaaidichtheid: 10 kg/ha

  Prijs per kg incl. BTW: € 11,20