AAN DE SLAG
 
Tips bij de aanleg

 • Mengsels 1, 2, 3, 5 en 6 kunnen ingezaaid worden vanaf half april (als het niet meer vriest). De optimale zaaitijd voor het meerjarige kruidenrijke grasmengsel is augustus-september omdat de zaden een warme bodem en ochtenddauw prefereren. Mengsel 4 kan ingezaaid worden in het vroege voorjaar (tot half mei) voor een bloemrijk resultaat of in de nazomer of vroege herfst voor een bloemrijk resultaat in het volgende jaar. Mengsel 1, 4 en 6 zaai je best niet samen in met grassen. Mengsel 7 wordt ingezaaid in september of oktober.

 • De mengsels moeten ingezaaid worden op kale grond. Probeer de bodem zo weinig mogelijk te keren om het bodemleven zo min mogelijk te verstoren.

 • Maak het perceel vrij van alle aanwezige vegetatie. Voor de mengsels 1, 3 en 5 kan er de eerste keer gespit of geploegd en gefreesd worden. Vanaf het tweede jaar kan een niet-kerende bodembewerking toegepast worden. Voor de mengsels 2, 4 en 6 moet de bestaande vegetatie en zode weggehaald worden. Dit kan door de bovenste 5 cm af te plaggen, af te schrapen of oppervlakkig te frezen waarbij de losgefreesde zode afgeharkt en afgevoerd wordt. Probeer de grond minimaal te bewerken. Naast het verwijderen van de zode is het ook belangrijk om hardnekkige wortelonkruiden te verwijderen.

 • Indien in het voorjaar gezaaid wordt en/of op percelen met een grote onkruiddruk wordt bij voorkeur gewerkt met een vals zaaibed. Daarbij wordt het perceel minstens 2 weken voor de inzaai van het mengsel zaaiklaar gelegd. Het inzaaien gebeurt dan na een oppervlakkige bodembewerking (3 à 4 centimeter) die het aanwezige of kiemende onkruid bestrijdt zonder nieuwe onkruidzaden naar boven te halen.

 • Het zaaien zelf moet zo oppervlakkig mogelijk gebeuren.

 • Bij inzaai in droge omstandigheden of op lichte gronden wordt na het zaaien best gerold om uitdroging van de oppervlakkig ingezaaide zaden te voorkomen.

 • Kijk altijd naar de weersvoorspelling als je wilt zaaien. Zaai niet als er een langere droogteperiode aangekondigd wordt. De zaden drogen uit en heel wat vogels eten de zaden dan op. Het ideale moment om te zaaien is vlak voor het gaat regenen.

 • Meng het zaad met wat droog wit zand. Hierdoor wordt de zaaihoeveelheid groter en wordt het zaad gelijkmatig verdeeld over het perceel.

Onderhoud

 • Mengsel 1: In principe geen, maar stroken maaien kan voor een herbloei zorgen en zorgt ook nog voor extra variatie in de structuur. Het mengsel bij voorkeur zo lang mogelijk laten staan zodat vogels de zaden en kleine zoogdieren de knollen kunnen eten. Jaarlijks opnieuw inzaaien garandeert een bloemrijk resultaat.

 • Mengsel 2: Maximaal twee à drie keer per jaar maaien (juni en september) met afvoer van het maaisel. Meer dan 3 keer per jaar maaien bevoordeelt  opnieuw de grassen ten opzichte van de kruiden. Bij een sterke onkruiddruk in hetzelfde jaar van de inzaai mag er vroeger gemaaid worden om ongewenste onkruiden niet in het zaad te laten komen.

 • Mengsel 3:  Geen onderhoud nodig. Wel jaarlijks opnieuw inzaaien.

 • Mengsel 4: Bijen en vlinderbuffet in bebouwde ruimte. Jaarlijks maaien en afvoeren na de zaadvorming. Bij voorkeur in februari-maart zodat de planten zaad gevormd hebben en het zaad ook beschikbaar is voor vogels in de winter. De vaste onkruiden die er vanzelf zijn gekomen en de grassen verwijderen. Iedere 3 jaar de grond licht lostrekken.

 • Mengsel 5: Geen onderhoud nodig. Wel jaarlijks opnieuw inzaaien.

 • Mengsel 6: Geen beheer in het groeiseizoen. Laat de planten zo lang mogelijk staan als wintervoedsel voor vogels. Wel jaarlijks opnieuw inzaaien.

 • Mengsel 7: Bloemrijk mengsel voor najaarsinzaai en vroege bloei. Geen beheer in het groeiseizoen. Opnieuw inzaaien in september/oktober.

Brochure
hoe leg je een biodiversiteitsakker aan?